Pietní akt Plzeň – Doubravka 3.5.2019 (5.akce)

Pietní akt věnovaný čs. letcům – rodákům z  plzeňské Doubravky

(konaný v  pátek 3. května 2019 na Habrmannově nám. v  Plzni-Doubravce)

Tento velkolepě pojatý pietní akt se sice koná každoročně a bývá jakýmsi začátkem celkových oslav osvobození na území města Plzně. Někteří naši členové se jej pravidelně zúčastňují, nicméně náš spolek měl v tomto směru (jako relativně nová organizace) premiéru. Tu měl ostatně i náš předseda p. Pavel Kalina, když zde pronášel svůj první veřejný projev.

Jak již bylo výše zmíněno, jednalo se o uctění památky doubraveckým letcům, kterým Osud nedopřál dokonat své dílo a dožít se konce války. Jednalo se o tyto osobnosti:

čet. / Sgt Karel PAVLÍK, příslušník 313. čs. stíhací perutě, plukovník in memoriam

nar. 19. 10. 1918, sestřelen 5. 5. 1942 při bojovém letu nad severní Francií

čet. / Sgt Václav ŠINDELÁŘ, příslušník 57. O. T. U. (operační výcvikové jednotky)

nar. 21. 9. 2019, zahynul 19. 4. 1943 při cvičném letu nedaleko základny ve Skotsku

ppor. / P/O Alois ZÁLESKÝ, příslušník 312. čs. stíhací perutě, plukovník in memoriam

nar. 24. 11. 1916, zahynul 9. 2. 1945 při cvičném letu blízko základny Bradwell Bay v Anglii

Na závěr podotýkáme, že všichni začínali v Západočeském aeroklubu v Plzni a všichni se také znali s genmjr. Irvingem. Však tu také pan generál byl s manželkou i dcerou Ivetou a mnoha dalšími letci, když se zde deska v r. 1991 odhalovala. Na pamětní fotografii z těchto slavnostních okamžiků, která je v souboru snímků z této akce jako poslední, je paní Irvingová v modrém kostýmu za zády hovořícího genmjr. Fr. Fajtla. Její choť sedí po její levici a Iveta zřejmě někde pobíhá kolem.

Nový pan starosta ÚMO 4-Doubravky p. Tomáš Soukup se projevil jako skutečný letecký srdcař.
Předseda spolku prap.Pavel Kalina společně s tiskovým mluvčím KVV Plzeň prap.Jaroslavem Tlstákem a s vrchním vojenským představitelem AČR v Plzeňském kraji ředitelem KVV Plzeň plk.Milanem Sklenářem.
Premiéru s projevem tu poprvé absolvoval i předseda Pavel Kalina. Nicméně bylo to po vojensku stručné, konkrétní, rázné a tedy na 1*.
Iveta s Martinem Pecuchem se ho aspoň pohledem snažili povzbuzovat, protože hlavně Iveta dobře ví, co to s člověkem dělá, když má oficiálně vystoupit na veřejnosti a není v tomto směru profík jako naši politici (míněno všeobecně), kteří jsou na to zvyklí.
První veřejné setkání s některými z nových členů, kteří často zastupují i různé další organizace. Zde konkrétně náš člen zároveň zastupuje spolek i AZ KVV Plzeň a ČsOL jednotu Plzeň …
Po projevech a úžasném koncertu žáků ZUŠ se tradičně přešlo naproti k bývalé škole, kde proběhl samotný pietní akt s kladením kytic.
Protože členů našich leteckých spolků se s ohledem na brzké odpoledne a všední den mohlo sejít jen minimum, bylo třeba personálně podělit síly. Iveta tedy tentokrát zůstala se svými kolegy z Leteckého hist. klubu genmjr. Jana R. Irvinga.
Pavel s mjr. Martinem Pecuchem zastupovali delegaci za náš spolek. Ostatní, kteří byli povětšinou v civilu, stáli mezi veřejností opodál.
Další velký srdcař co do tématu o čs. vojácích a letcích – pan starosta Břas Ing. Mgr. Miroslav Kroc se svým týmem, který na tuto akci také pravidelně jezdívá. Následně jsme od něho obdrželi osobní pozvání na velkou pietní akci, kterou bude pořádat on v červnu. Samozřejmě jsme to s poděkováním přijali!
Pozůstalí z rodiny letce Karla Pavlíka.
S hrdostí a ctí jsme se nechali vyfotit s dalším pozůstalým z řad letců – Jaroslavem Balíkem, synovcem legendárního Karla Balíka, o němž byl natočen krásný, byť smutný film »Balada o pilotovi«. Poslední dílo Jiřího Stránského, za které mu členové Let. hist. klubu GJRI měli možnost poděkovat díky Ivetě, která to s p. Stránským předem domluvila, a to při příležitosti podzimního setkání na pietním aktu u pomníku padlých letů Zpč. aeroklubu. I když toto bylo možné jen prostřednictvím nahlas puštěného telefonu, protože pan Stránský na tom byl zdravotně již velmi špatně.
Na neformálním posezení s panem starostou na jeho radnici jsme mu rádi věnovali náš spolkový kalendář, který mapuje strastiplnou a hlavně dlouhou cestu gen. Irvinga po světě i bojištích během 2. sv. války. Jak každému při předávání říkáme – jeho prostudování je vskutku na ,,dlouhé kafe“.
Takováto setkání bývají nejen velmi příjemná, ale i velice přínosná. Často se přitom domlouvá další spolupráce, plánují a spoluorganizují spolupráce na dalších akcích apod.
Této příležitosti jsme se proto chopili i my. Zde posloucháme rady a doporučení kolegy Ládi Vitíka z Let. hist. klubu GJRI. Takových přátel si opravdu vážíme!
Hned jsme se tedy pustili do práce, protože bylo třeba plně využít toho, že jsme se tu sešli tak pěkně pohromadě. Měli jsme tak alespoň několik vzácných chvil na to vše prodiskutovat, časově naplánovat a event. i prokonzultovat s ostatními z dalších organizací, když byli tzv. po ruce, než se opět rozjedeme do svých domovů. Bude toho docela dost…
Pamětní foto z odhalení pamětní desky v roce 1991.
Vidíme paní Irvingovou v modrém kostýmu za zády hovořícího genmjr. Fr. Fajtla. Její choť sedí po její levici a Iveta zřejmě někde pobíhá kolem.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*