Pietní akt v Úhercích

V Úhercích proběhl 9. května pietní akt u tří památníků za účasti zástupců Hornicko historického spolku ZUD Zbůch, Patriotů odkazu gen. Jana R. Irvinga, z.s., členů Sdružení válečných veteránů, Českého svazu letectví, Leteckého historického klubu gen. Jana R. Irvinga, z.s. Plzeň a občanů Úherec.

Prvním pietním místem byl hrob devíti ruských vojáků, kteří pracovali jako váleční zajatci ve Zbůšském a Týneckém dole na uhlí a nedožili se konce II. Světové války. Celkem zde pracovalo v době války na 820 ruských válečných vězňů. Proslov pronesl jak starosta obce Úherce pan Vlastimil Blažek, tak pan Pavel Kalina, předseda Patrioti odkazu gen. Jana R. Irvinga, z.s. a člen Sdružení válečných veteránů.

Druhým pietním místem, kde účastníci pietního aktu  položili květiny, byl hrob dvanácti havířů, kteří byli zabiti při demonstraci proti důlní vrchnosti na dolech doktora Pankráce. Při násilném rozehnání této demonstrace 20. 5. 1890 bylo zabito na místě 7 horníků a dalších 16 těžce raněno. Na svá zranění později zemřelo dalších 6 horníků. Následně po vyšetřování bylo 51 horníků odsouzeno. Zástupce Hornicko historického spolku ZUD Zbůch pohovořil o programu a cílech tohoto spolku a vzpomenul i dlouhou historii hornictví v této uhelné pánvi a i o důlních neštěstích.